OVK-besiktning​

​För att säkerställa en tillfredställande inomhusmiljö åligger det fastighetsägaren att regelbundet besiktiga sina ventilationsanläggningar, en så kallad Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK).

Vi på EVP är certifierade för denna typ av uppdrag, det vill säga sakkunnig funktionskontrollant enligt Boverkets Föreskrifter. Denna certifiering är rikstäckande och gäller i hela landet.

​Vid OVK-besiktningen kontrolleras statusen och funktionerna på ventilationsanläggningen, luftflöden kontrollmäts och energisparande åtgärder föreslås utan att detta ska påverka inomhusklimatet.

ENERGI & VVS-PLANERING I HELSINGBORG AB

Pinnmogatan 1

254 64 Helsingborg​

evp@energi-vvs-planering.se

​042-444 54 90