Entreprenadbesiktning​

​Då EVP vill vara med i ett projekts alla skeden, kan vi bidra med vår kunskap och vårt kunnande även i slutskedet då en så kallad entreprenadbesiktning ska genomföras.

Vår uppgift är då att kontrollera, om de krav och funktioner som kontraktshandlingar och myndigheter anger för entreprenaden uppfylls.

​För att mot kunden säkerställa EVP:s kompetens som entreprenadbesiktningsman, är våra besiktningsmän godkända besiktningsmän enligt SBR och certifierade av SP SITAC.

ENERGI & VVS-PLANERING I HELSINGBORG AB

Pinnmogatan 1

254 64 Helsingborg​

evp@energi-vvs-planering.se

​042-444 54 90