ENERGI & VVS-PLANERING I HELSINGBORG AB

​EVP är ett konsultföretag med stort engagemang för kunden.

Vi har sedan 1988 erbjudit kunden en bred kompetens inom installationssystem VVS, energi och besiktning.

Som ett väletablerat företag med kontor i Helsingborg, strävar vi hela tiden efter att vidareutbilda oss för att följa med i utvecklingen. Våra mål är bland annat att öka miljömedvetenheten och kvaliteten i projekten samt tillmötesgå nya krav och teknik.

​Tillsammans med kunden analyserar vi material, energibesparande åtgärder och alternativa lösningar för att uppnå förväntade krav och önskemål.

Uppdragsgivarna vi arbetat tillsammans med genom åren är bland annat kommuner, enskilda beställare, förvaltningsbolag och entreprenörer inom bygg- och VVS-sektorn.

ENERGI & VVS-PLANERING I HELSINGBORG AB

Pinnmogatan 1

254 64 Helsingborg​

evp@energi-vvs-planering.se

​042-444 54 90